Nina

Tarot, nahlížení do minulosti, věštění, cikánské karty
Offline
Linka 15

Neváhejte a volejte
online linku

ČR
Cena hovoru od 26,05 Kč/min. vč. DPH.
Volání z ČR za předplacený kredit - koupit kredit.
SK
Cena hovoru je 2 EUR/min vč. DPH.
Maximální délka hovoru je 60 minut

Volejte levněji
Volání za kredit

ČR
226 257 799
Cena hovoru od 26.05 Kč/min vč. DPH.
SK
0220 570 770
Cena hovoru je 50 Kč/min vč. DPH
Dobijte si kredit pro Vaše telefonní číslo a volejte na běžnou linku. Kredit se odečítá za každou započatou minutu hovoru se zvolenou  kartářkou