Co nám přinese měsíc říjen podle hvězd?

Měsíc říjen má mnoho úskalí, avšak jeden z největších plusů je právě to, že můžeme spoléhat na přízeň osudu, který nám dopřeje snáze komunikovat. Protože energie měsíce října budou především o komunikaci,  rozhodla jsem se vás trošku povzbudit, abyste se soustředili hlavně na partnerské vztahy. Dovolím si tentokrát apelovat hlavně na na vás zadané. I když je pravdou, že jakýkoliv vztah v měsíci říjnu, ať už přátelský kolegiální či jakýkoliv jiný, si zaslouží vaši pozornost.
V měsíci říjnu máme velké sklony k hádkám, a protože některé energie potrápí především  v dlouholetých partnerstvích, tak hlavně pozor na to, aby jste nejednali příliž zbrkle.
Hvězdičky nám budou všeobecně přát v pracovní rovině. Pokud se chystáte na změny, tak hlavně opatrně na smlouvy.
Měsíc říjen bude zajímavý i v oblasti financí. Může započít stagnace, kterou ale pocítíme až později. To se naštěstí netýká všech, ale spíše všeobecné celkové energie naší země.
Opatrnost by měla být na místě, pokud se v říjnu chystáte na cesty, protože letošní  říjen všeobecně povede k tomu, že lidé budou více zbrklí.
Změny, které s sebou přináší měsíc říjen jen potvrzují, to co jsme již delší dobu očekávali. Jednou se to prostě muselo všechno navalit.
Ti z vás, kteří se nebudou zdráhat komunikovat, ať už tak, že se postaví čelem problému a třeba se i pustí do konfliktu, pocítí úlevu. Hovořím opravdu především o partnerských vztazích. Vy, kteří máte tendence spíše strkat hlavu do  písku a moc nekomunikujete, můžete všeobecně očekávat spíše cesty, které povedou k rozchodu.
Měsíc říjen bude bohužel hodně o rozchodech, a to nejen v partnerství.
Milenecké vztahy se provalí a nezbude než to jednou pro vždy rozseknout.
Ti, kteří v říjnu uzavřou svá manželství, budou trošku ve výhodě, protože vstoupí do vztahu pod vlivem energií, které by měli zajistit plynulý chod vašeho manželství. Snad jen opatrně na 18.10. a 27.10. -to jsou velmi silná čísla, pro letošní rok a dalo by se říci,že svatby na tyto dny nejsou úplně vhodné.
Pozor je to pouze všeobecné. Pro jistotu si můžete nechat vypracovat svůj osobní výpočet.
Očekávejme všeobecně mnoho změn. Troufnu si ale říci, že celkově to spoustu lidí moc v klidu nenechá a jsem přesvědčená, že tento měsíc bude opravdu všeobecně velmi náročný.
Dá se ale i velmi dobře zužitkovat energie, která nás očekává, pokud ji soustředíte správným směrem. Není třeba se neustále obávat, ale naopak je třeba jít vstříc novým zítřkům. Mějte však na paměti,že srážka s blbcem může mít nedozírné následky, proto pokud byste viděli, že není možné se dohodnout, raději ustupte.
Je třeba naučit se kompromisu. To snáze poznáme v měsíci listopadu, ale o tom příště.
To, co si v měsíci říjnu takzvaně zasejeme, to budeme sklízet následující měsíce. Bohužel nebo bohudík, jak pro koho.
Přesto není třeba se bát, klidně se pusťte do nových plánů. Velkých rozměrů by mohlo nabrat i vaše podnikání především, zabývate-li se obchodem a nebo výrobou. Duševní povolání budou ve svém živlu. Lidé, kteří pracují ve sféře, kde pomáhají druhým, mohou cítit větší sklony k únavám.
Povolání, která využívají ke své práci fyzickou sílu, by si měla dávat pozor na finance. 
Sklony k tomu nevážit si vaší práce budou mít bohužel především jedinci, kteří jsou ve znamení štíra.
Zrozenci jarních měsíců budou cítit větší chuť posunout se v životě dál, pro vás platí dvojnásob, soustřeďte své vnitřní síly a jděte si za svým cílem.Již není prostor na to ztrácet čas.Každopádně neodkládejte nic, co by vás v následujících měsících zatěžovalo.
Mohlo by se podařit zbavit se starých restů v podobě dluhů.
Děti,které se narodí v letošním říjnu, budou velmi bystré a celkově hodně napřed oproti svým vrstevníkům narozeným v tomto roce.
Máte-li pocit, že jste do teď něco nestihli, měsíc říjen vám bude dávat hodně příležitostí to napravit.

Chcete se dozvědět, co konkrétního pro vás hvězdičky chystají nejen v měsíci říjnu? Neváhejte se na mě obrátit.
Vaše Anička Červená  - tel: 906 50 50 50, linka 17.

www.annacervena.cz 606512239 stačí prozvonit, volám zpět.