Znamení

Věnujte zvýšenou pozornost poselstvím, která vám nyní andělé předávají. Žádali jste o znamení a dostáváte je. Všímejte si jich a důvěřujte jim.
Prosili jste nebesa, ať vám pomohou. Teď je na vás, aby jste věnovali pozornost důkazům jejich pomoci. Touto karto se vás andělé snaží upozornt na znamení. Mohou požádat motýla nebo ptáka, aby prolétl před vašima očima. Nebo vás přimějí víckrát si poslechnout stejnou píseň, či si přečíst již jednou přečtenou knihu. Mohou vám také dát do cesty nějaký předmět, aby jste si ho všimli. Chcete se dozvědět více? Zajímá vás vaše budoucnost, potřebujete poradit se vztahy, prací či jinými problémy? Volejte naše zkušené věštce!