Síla

Nyní jste si dovolili dát najevo svou sílu. Být silní vás neohrožuje, protože víte, že svou sílu projevujete s láskou.
Máte v sobě veškerou sílu svého Stvořitele! Všechna síla božské lásky, moudrosti a inteligence je vám k dispozii. Máte duchovní jasnozřivou sílu vidět anděly a budoucnost.


Chcete se dozvědět více? Zajímá vás vaše budoucnost, potřebujete poradit se vztahy, prací či jinými problémy? Volejte naše zkušené věštce!