Naslouchání

Komunikujte se svými anděly a poselství, která dostáváte jsou míněna velmi vážně. Důvěřujte jim.
Tato karta je potvrzením od andělů, že je opravdu slyšíte. Dostáváte opakovaně sdělení prostřednictvím svých pocitů, snů, vizí, vnitřního hlasu nebo tak, že něco prostě víte. Nasloucháte těmto poselstvím a důvěřujete jim? Řídíte se jimi?

Jestliže dostanete nápad, že máte někomu zavolat, někam jít nebo si něco přečíst, je důležité, aby jste se tímto vedením řídili. Vytažením této karty vás vaši andělé žádají, ať jim odevzdáte všechny své pochybnosti nebo obavy ohledně Božího vedení. Vězte, že skutečně komunikujete s nebem a z této komunikace se radujte!


Chcete se dozvědět více? Zajímá vás vaše budoucnost, potřebujete poradit se vztahy, prací či jinými problémy? Volejte naše zkušené věštce!